Lokal udligningsforbindelse


Lokal supplerende udligningsforbindelser er et krav flere steder i henhold til Installationsbekendtgørelsen - DS/HD 60364-serien.


Lokal supplerende udligning har til formål at sikre, at alle fremmede ledende dele i bygning har samme potentiale, således der ikke opstår spændingsforskelle ved berøring af to forskellige spændingsførende dele. Desuden vil en udligning reducere berøringsspændingen ved fejl på brugsgenstande.

Lokal supplerende udligning skal forbinde alle ledende dele - både udsatte dele på materiel og fremmede ledende dele, som det er muligt at berøre samtidigt.

Ledertværsnit:

    • Mellem to udsatte dele – samme kvadrat som den mindste af de beskyttelsesledere der er forbundet til de udsatte dele.
    • Mellem en udsat del og en fremmed ledende del – min. halvdelen af det kvadrat af beskyttelseslederen til den udsatte del.
    • Mellem 2 fremmede ledende dele – min. 2,5mm² hvis den er mekanisk beskyttet eller 4mm² hvis den er uden mekanisk beskyttelse.


Du kan altid rette henvendelse til Dan Delektron ved behov for mere viden om udligningsforbindelser.