Delektronsystemet


Delektronsystemet er en dybdeelektrode og består af en ubrudt kobbertråd, der trækkes ned i jorden ved hjælp af en massiv startspids samt stålrør, som nedrammes på samme måde som andre jordspyd.


Jordspyddene nedrammes med mekanisk slaghammer.

Fordelen ved denne metode er, at der ikke er nogen samlinger, som kan beskadiges under nedramningen. Kobbertråden kan monteres direkte i tavle eller ved den genstand, der skal jordes uden samlinger.

Desuden og ikke mindst vil en evt. galvanisk tæring ske mellem stålrør og kobbertråden i jorden og ikke inde i installationen.

Dan Delektron er eksperter inden for jordingsanlæg, og du kan altid stille os spørgsmål eller rekvirere vores assistence til fx at projektere eller beskrive, så tag gerne fat i os på tlf. 7010 8888