Potentialudligning i ATEX-områder


Potentialudligning er i dag et krav i enhver el-installation og ikke mindst i eksplosionsfarlige områder.


I eksplosionsfarlige områder er der krav til beskyttelse mod gnistdannelse i områder med farlige gasser, dampe samt støv, hvor der er risiko for eksplosioner.

Denne beskyttelse kan foretages via udligningsforbindelser, som har til formål at beskytte mod gnistdannelser i de eksplosionsfarlige områder således, der ikke er potentialeforskelle.


ATEX-direktivet er kravet til potentialudligning, at alle udsatte og fremmede ledende dele forbindes til udligningssystemet. Nullederen må IKKE sammenkobles til dette udligningssystem i det eksplosionsfarlige område. Forbindelserne skal sikres mod at gå løs af sig selv og skal sikres mod korrision, som kan reducere forbindelsens effektivitet.


Udsatte dele som er sikret til og i metallisk kontakt med bygningsdele eller rørledninger behøver ikke være særskilt forbundet til udligningssystemet.


Fremmede ledende dele, som ikke er en del af bygningen eller den elektriske installation, behøver ikke være forbundet til udligningssystemet, hvis der ikke er fare for spændingsforskydninger.


Vedr. kvadrater på udligningsforbindelserne skal de krav, der er i Installationsbekendtgørelsen - DS/HD 60364-serien til supplerende udligningsforbindelser, overholdes.


Står du med udfordringer i forhold til potentialudligning og ATEX, så hjælper vi gerne - ring på 7010 8888