ATEX


Eksplosionsfarlige områder har der altid haft stor fokus vedr. sikkerhed og bliver til stadighed et mere kompleks fagfelt at navigere i. Da der er sikkerhedsforskrifter for både personel, materiel og nærområder er der flere forskellige normer som beskriver, hvordan man skal udføre bl.a. potentialudligning. Der er flere områder som er klassificeret med ATEX, men som man måske ikke har været klar over - og det er slut med undetagelser i forhold til gældende ATEX-direktiv. Virksomheder inddeles i kategorier i forhold til områder med:

  • eksplosive gasatmosfærer (fx benzin- og olielagre, biogasanlæg, kemisk industrier, lægemiddelindustrier, visse levedsmiddelindustrier mv.)
  • brændbart støv (fx korn- og foderstofvirksomheder, plastforarbejdsningsindustrier, træbearbejdningsvriksomheder, visse levedsmiddelindustrier mv.)


Der ud over inddeles områder med eksplosive gasatmosfærer i yderligere 3 zoner og drejer det sig om områder med brændbart støv inddeles disse også i 3 forskellige zoner.  


I menuen til venstre kan du læse mere om potentialudligning i eksplosionsfarlige områder.


Hvis du ønsker hjælp til at vælge de rigtige løsninger, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7010 8888