Potentialudligning


Potentialudligning er ikke bare potentialudligning. 


Der stilles større og større krav til både den udførende el-fagmand, men også til den projekterende specialist. 
Det skyldes bl.a. at det er der stilles specifikke krav, hvor potentialudligningen skal udføres. 


Tager vi eksempelvis et ATEX-område, kan man ikke bare montere potentialudligningsforbindelser over det hele, da man i ATEX-direktivet anbefaler at have en vedligeholdelsesplan over anlægget, og der er jo ingen grund til at vedligeholde flere forbindelser end der er behov for. 


Den optimale løsning

Optimalt skal potentialudligning tænkes med ind i byggeriet fra start. Derved opnår man et godt og stabil anlæg, som vil holde i mange år frem. 
I Dan Delektron er vi blevet bedt om at gennemgå nyere anlæg som var ude af drift, fordi man ikke havde tænkt potentialudligningen med ind i byggefasens opstart. 
De værste eksempler opleves typisk i fugtige miljøer. Det kan fx også skyldes, at de valgte komponenter er for dårlige. Disse fugtige miljøer som skal have særlig opmærksom er bl.a. landbrug, vandværker, bygninger med kemikalier mv. Vi har gennem mange år hjulpet med at projektere og vejlede om valg af produkter for at sikre en godt og stabilt anlæg.


Du kan i menuen til venstre læse mere om emnerne: hovedudligning, supplerende udligningsforbindelse, lokal udligningsforbindelse og diverse definitiner.


Står med med en konkret udfordring, har spørgsmål, søger projekteringsbistand mv, 
så er du altid velkommen til kontakte os på tlf. 7010 8888