Den rette beskyttelse til vindmøller

 

Lyn og overspændinger udgør en stor potentiel fare for vindmøller. Direkte lynnedslag sætter i mange tilfalde vindmøller i brand og fører i sådanne tilfælde ofte til et totalt tab, da en brandslukning med almindeligt tilgængeligt brandslukningsudstyr er umuligt pga. vindmøllens højde.


Selvom der ikke sker et direkte lynnedslag, kan overspændinger føre til alvorlige skader på det elektriske system i en vindmølle. En velfungerende elektronisk styring, der kontrolleret stopper møllen i tilfælde af fejl er uundværlig. Beskyttelse mod overspændingsskader har, ud over de sikkerhedsmæssige aspekter, også i høj grad økonomiske aspekter. Den konstante udvidelse af anlæggene og teknologiens kompleksitet kræver ikke blot et højere niveau af viden og forståelse, men også en højere grad af beskyttelse. Dette for at undgå lang tids stilstand for vindmøllen og dermed tab af produktion og fortjeneste.


For at hjælpe dig med viden, forståelse og sikkert i mål med valg af beskyttelse til vindmøller, så kan du her
downloade Dan Delektrons guide med produktoversigt, forklaringer, principskitser mv.