Transientbeskyttelse af solcelleanlæg


Andelen af solcelleanlæg til energiproduktion i Danmark er stadigt stigende. Derfor bliver spørgsmålet om anlæg og afkast af investeringen også mere og mere vigtig. Mange af de skader, der ses på solceller, er forårsaget af overspændinger.
Ved valg af det korrekte udstyr til transientbeskyttelse sikrer du dine kunder og solpanelerne en længere levetid, bedre afkast mv.

For at hjælpe dig sikkert i mål med beskyttelse af solcelleanlæg, så kan du her downloade Dan Delektrons nye guide til beskyttelse af privatboliger, erhvervsbygninger og store solcelleanlæg.