Komponentkatalog


Dan Delektron A/S leverer komponenter til:

 • Lynbeskyttelse
 • Jordingsanlæg
 • Potentialudligning


HUSK: ud over vores standardprodukter så har vi eget værksted og sikrer derved, at komponenter og produkter kan tilpasses den enkelte opgave, særlige arkitektoniske hensyn mv. Du spørger os bare på tlf. 7010 8888


Komponentkataloget er inddelt i afsnit med:

 • Tråd og bånd
 • Indfanger og holder til indfanger
 • Trådholder til tag og vægmontage
 • Universalklemmer, parallelklemmer og kontaktskruer
 • Rørbøjler og spændebånd
 • Jordingsmateriel
 • Udligningsskinner og udligningskit til antenneanlæg


Derudover rummer kataloget skitser med:

 • Fundamentjordingsanlæg
 • Hovedudligningsforbindelser
 • Udligningsforbindelser i bygninger for husdyrhold
 • Supplerende udligningsforbindelser


Download komponentkataloget her (pdf-fil)