Komponentkatalog


Dan Delektron A/S leverer komponenter til:

 • Lynbeskyttelse
 • Jordingsanlæg
 • Potentialudligning


Komponentkataloget er inddelt i afsnit med:

 • Tråd og bånd
 • Indfanger og holder til indfanger
 • Trådholder til tag og vægmontage
 • Universalklemmer, parallelklemmer og kontaktskruer
 • Rørbøjler og spændebånd
 • Jordingsmateriel
 • Udligningsskinner og udligningskit til antenneanlæg


Derudover rummer kataloget skitser med:

 • Fundamentjordingsanlæg
 • Hovedudligningsforbindelser
 • Udligningsforbindelser i bygninger for husdyrhold
 • Supplerende udligningsforbindelser


Download komponentkataloget her (pdf-fil)